Propera Obra
Mas Moregons Can Roses
Propera Obra
Mas Moregons Can Rosés
Mas Moregons
Urbanització residencial de 74.000 m². El Catllar, Tarragona.
Configuració de l‘espai viari, xarxes de serveis, enllumenat, jardineria i mobiliari urbà.
Construcció d‘un dipòsit d‘aigües pluvials i d‘una depuradora d‘aigües residuals.
Can Rosés
Remodelació de la plaça Can Rosés de Barcelona.
Espai urbà modernitzat i adaptat als vianants i a l‘oci.
Destaca el paviment especialment concebut per reduir la contaminació ambiental, així com les grans jardineres.
 
Sabino de Arana,56 baixos 08028 Barcelona Tel 93 409 82 85 Email info@calerconstructora.com
Designed by Externa Online and developed by TGI
Avís legal - Privacitat de dades