PRIVACITAT DE DADES

D‘acord amb l‘establert a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els informem que les dades de caràcter personal que ens facilitin seran tractades exclusivament per CONSTRUCCIONS CALER, S.A., únic responsable de les mateixes, amb la finalitat exclusiva de respondre i gestionar les sol·licituds de contacte dels usuaris, tot això de forma confidencial i segura sense que aquestes dades puguin ser cedides a tercers.
Els titulars de les dades de caràcter personal poden exercir els seus drets d‘accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de CONSTRUCCIONS CALER, S.A. amb domicili social a S.A.BINO DE ARANA, 56 Baixos 08028 Barcelona.
CONSTRUCCIONS CALER ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

INFORMACIÓ LEGAL

CONSTRUCCIONES CALER, amb domicili social a S.A.BINO DE ARANA, 56 Baixos 08028 Barcelona
Inscrita en el Registre Mercantil Tom 34814 Foli 6. Full B 50806
Telèfon - 93 409 82 85 Fax - 93 409 82 84
Sabino de Arana,56 baixos 08028 Barcelona Tel 93 409 82 85 Email info@calerconstructora.com
Designed by Externa Online and developed by TGI
Avís legal - Privacitat de dades